Temporomandibulárny kĺb

Starostlivosť o zuby
Zdieľať na

Temporomandibulárny kĺb čiže čeľustný kĺb je zložený kĺb a súčasne jeden z najzložitejších v ľudskom tele. Patrí tiež medzi najvyťaženejšie kĺby organizmu. Umožňuje rad funkcií, ako je príjem potravy a jej rozdrobovanie, rozprávanie či výrazy tváre.

Základné pohyby čeľustného kĺbu sú otváranie úst (depresia mandibuly) a zatváranie úst (elevácia mandibuly). Usporiadaním a stavbou kĺbových častí je umožnený aj pohyb dopredu (protrakcia) a dozadu (retrakcia) alebo do strán (lateropulzia). Tieto pohyby sú významné najmä pri žuvaní.

Temporomandibulárny kĺb je párový kĺb, ktorý spája pohyblivú dolnú čeľusť s nepohyblivou spánkovou kosťou. Je tvorený kĺbovou hlavicou, ktorá sa nachádza na dolnej čeľusti (caput mandibulae), a kĺbnou jamkou spánkovej kosti (fossa mandibularis ossis temporalis). Vo svojej prednej polovici je jamka doplnená o kĺbový hrbček (tuberculum articulare). Kĺbová štrbina medzi hlavicou a jamkou je rozdelená kĺbovým diskom (discus articularis) a po obvode je čeľustný kĺb obomknutý väzivovým kĺbnym puzdrom.

Čeľustný kĺb je veľmi často postihnutý niektorým pre neho typickým ochorením, ako je napríklad dislokácia či perforácia kĺbového disku. Tieto patológie sú väčšinou sprevádzané zvukovými fenoménmi, medzi ktoré patria pukanie či vŕzganie. Čeľustný kĺb môže byť postihnutý tiež zápalovými či degeneratívnymi ochoreniami, ktoré sú spojené so sťaženým otváraním úst či s bolesťou. Problémy týkajúce sa čeľustného kĺbu rieši tzv. kĺbová poradňa.

Odporúčané produkty

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Lucie Vokůrková
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne