Ortodontická liečba

Starostlivosť o zuby
Zdieľať na

Ortodoncia je veľmi úzko špecializovaný odbor zubného lekárstva. Zaoberá sa predovšetkým nápravou nepravidelností chrupu, čeľustných a tvárových anomálií. Nezaoberá sa však iba liečbou ortodontických defektov, ale zameriava sa aj na ich prevenciu a včasnú diagnostiku so zámerom vyhnúť sa ich rozvoju.

Ortodontická liečba býva často veľmi zdĺhavá a využíva inderdisciplinárnu spoluprácu. Vyžaduje tiež veľmi veľkú spoluprácu pacienta. Najčastejšími ortodontickými pacientmi bývali predovšetkým deti a dospievajúci, dnes nie je strojček výnimkou ani u dospelej populácie. Liečba je náročná nielen časovo, ale aj finančne.

Dôsledná domáca starostlivosť o chrup so strojčekom je nemenej dôležitá. Ortodontický aparát často predstavuje veľmi veľa nových miest, na ktorých môže zvýšene priľnúť zubný plak a zvyšovať tak riziko zubného kazu či zápalu ďasien. Veľmi častým javom sú kriedovobiele demineralizačné lézie na viditeľných plôškach zubov, ktoré na zuboch pretrvávajú po odstránení strojčeka. Ide o odvápnené miesta, ktoré vznikli vplyvom pôsobenia kyselín baktérií zubného plaku na povrchu zuba pri nedostatočnej ústnej hygiene. Tieto lézie predstavujú estetický problém, ktorý sa často rieši komplikovane a vyžaduje ďalší zásah zubného lekára.

Ortodoncia využíva na liečbu vád fixné alebo snímacie ortodontické aparáty (strojčeky), ktoré môžu byť v priebehu terapie kombinované s chirurgickými zákrokmi. Fixné aparáty sú pevne pripojené k zubom a pripevňujú sa najčastejšie na plôšky zubov zo strany pier a líc hornej a dolnej čeľuste pomocou špeciálneho fixačného materiálu. Pripevnené môžu byť aj z jazykovej strany zubov. Skladajú sa zo základných častí, akými sú ortodontické krúžky a zámky, ktoré sú vzájomne spojené ortodontickým drôtikom. Najčastejšie cez tvar, pevnosť a naprogramovanie drôtika či tvaru zámočkov sa na zuby prenášajú sily, ktoré spôsobujú pohyby zubov v požadovanom smere a rozsahu. To je umožnené vďaka pozvoľnej prestavbe kosti v okolí koreňov zubov, v ktorej dochádza súčasne k resorpcii (ubúdaniu) a apozícii (pribúdaniu) na požadovaných miestach. Dochádza tak k plynulej prestavbe kosti a umožneniu posunu zubov. Pôsobiace sily však musia byť pozvoľné a adekvátne veľké, aby naopak nedošlo k poškodeniu zubov v oblasti koreňov či ich odumretie vplyvom nadmerných alebo príliš rýchlo pôsobiacich síl. Ortodontická terapia je teda pomerne časovo náročná a prebieha v rámci mesiacov až rokov. Veľmi dôležitá je preto spolupráca pacienta. A to nielen z dôvodu dlhého priebehu, ale aj vysokých nárokov na ústnu hygienu.

Snímací ortodontický aparát sa využíva predovšetkým v detskom veku, a to buď na liečbu jednoduchších vád alebo predliečenie pred terapiou fixnými strojčekom. Dôležitým využitím snímacích strojčekov je aj použitie po liečbe fixným aparátom k udržaniu požadovaného výsledku. Nasadený je spravidla počas celej noci a v niektorých prípadoch aj niekoľko hodín počas dňa. Rozsah doby, kde je aparát na zuboch nasadený, je vždy stanovený na základe pokynov ošetrujúceho lekára. Snímací aparát možno jednoducho vyberať z úst a opäť nasadzovať. Vďaka tomu umožňuje ľahšie vykonávanie ústnej hygieny. Aj v tomto prípade je však nutná dôsledná hygiena  strojčeka aj chrupu.

Odporúčané produkty
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Lucie Vokůrková
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne