Ortodoncia

Starostlivosť o zuby
Zdieľať na

Ortodoncia je veľmi úzko špecializovaný odbor zubného lekárstva. Zaoberá sa predovšetkým nápravou nepravidelností chrupu, čeľustných a tvárových anomálií. Nezaoberá sa však iba liečbou ortodontických defektov, ale zameriava sa aj na ich prevenciu a včasnú diagnostiku so zámerom vyhnúť sa rozvoju defektu.

Ortodontická liečba býva často veľmi zdĺhavá a využíva inderdisciplinárnu spoluprácu. Vyžaduje tiež veľmi veľkú spoluprácu pacienta. Najčastejšími ortodontickými pacientmi bývali predovšetkým deti a dospievajúci, dnes nie je strojček výnimkou ani u dospelej populácie. Liečba je náročná nielen časovo, ale aj finančne.

Dôsledná domáca starostlivosť o chrup so strojčekom je nemenej dôležitá. Ortodontický aparát často predstavuje veľmi veľa nových miest, na ktorých sa môže v zvýšenej miere prichytiť zubný plak, a tým aj zvyšovať riziko zubného kazu či zápalu ďasien. Veľmi častým javom sú kriedovobiele demineralizačné lézie na viditeľných plôškach zubov, ktoré na zuboch pretrvávajú po odstránení strojčeka. Ide o odvápnené miesta, ktoré vznikli vplyvom pôsobenia kyselín baktérií zubného plaku na povrchu zuba pri nedostatočnej ústnej hygiene. Tieto lézie predstavujú estetický problém, ktorý sa často rieši komplikovane a vyžaduje ďalší zásah zubného lekára.

Ortodoncia využíva na liečbu defektov fixné alebo snímacie ortodontické aparáty (strojčeky), ktoré sa môžu byť v priebehu terapie kombinovať s chirurgickými zákrokmi. Fixné aparáty sú pevne pripojené k zubom a pripevňujú sa najčastejšie na plôšky zubov hornej a dolnej čeľuste zo strany líc a pier pomocou špeciálneho fixačného materiálu. Pripevnené môžu byť aj z jazykovej strany zubov. Skladajú sa zo základných častí, akými sú ortodontické krúžky a zámky, ktoré sú vzájomne spojené ortodontickým drôtikom. Najčastejšie cez tvar, pevnosť a naprogramovanie drôtika či tvaru zámočkov sa na zuby prenášajú sily, ktoré spôsobujú pohyby zubov v požadovanom smere a rozsahu. To je umožnené vďaka pozvoľnej prestavbe kosti v okolí koreňov zubov, v ktorej dochádza súčasne k resorpcii (ubúdaniu) a apozícii (pribúdaniu) na požadovaných miestach. Dochádza tak k plynulej prestavbe kosti a umožneniu posunu zubov. Pôsobiace sily však musia byť pozvoľné a adekvátne veľké, aby naopak nedošlo k poškodeniu zubov v oblasti koreňov či ich odumretie vplyvom nadmerných alebo príliš rýchlo pôsobiacich síl. Ortodontická terapia je teda pomerne časovo náročná a prebieha v rámci mesiacov až rokov. Spolupráca pacienta je preto veľmi dôležitá. A to nielen z dôvodu dlhého priebehu, ale aj vysokých nárokov na ústnu hygienu.

Snímací ortodontický aparát sa využíva predovšetkým v detskom veku, a to buď na liečbu jednoduchších vád alebo ako predliečenie pred terapiou fixnými strojčekom. Snímacie strojčeky sú dôležité aj po liečbe fixným aparátom na udržanie žiadaného výsledku. Mal by byť nasadený celú noc a v niektorých prípadoch aj niekoľko hodín počas dňa. To, kedy má byť aparát na zuboch nasadený, je vždy stanovené na základe pokynov ošetrujúceho lekára. Snímací aparát možno jednoducho vyberať z úst a opäť nasadzovať. Vďaka tomu umožňuje ľahšie vykonávanie ústnej hygieny. Aj v tomto prípade je však nutná dôsledná hygiena strojčeka aj chrupu.

Odporúčané produkty
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v
Na sklade > 5 ks
Ihneď v

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Lucie Vokůrková
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne