Extrakcia

Starostlivosť o zuby
Zdieľať na

Extrakcia zuba je chirurgický výkon, pri ktorom dochádza k odstráneniu zuba alebo jeho časti zo zubného lôžka. Laicky možno extrakciu označiť ako vytrhnutie zuba. K extrakcii zuba dochádza z viacerých dôvodov. Ide najmä o prílišnú deštrukciu spôsobenú zubným kazom, neúspešné endodontické ošetrenie zuba, vertikálnu fraktúru koreňa, ale napríklad aj o pokročilé postihnutie pri paradentóze alebo pri úraze zuba, ktorý sa nedá ošetriť. Extrahujú sa aj zuby, ktoré nie sú prerezané a ich uloženie nie je optimálne alebo také zuby, pre ktoré nie je dostatok miesta z ortodontických dôvodov.

Extrakcia môže prebiehať rôznym spôsobom. Klasická extrakcia, ku ktorej dochádza najčastejšie, sa označuje ako prostá extrakcia. Pri komplikovanej extrakcii sa už okrem bežných extrakčných nástrojov, ako sú kliešte a páky, využívajú aj rotačné nástroje, napríklad pri separácii koreňov, ktoré sa nedajú z lôžka vybrať jednoducho vcelku. Chirurgická extrakcia je potom extrakcia zuba, ktorý sa väčšinou plne neprerezal, alebo sa do ústnej dutiny neprerezal vôbec a počas zákroku je navyše potrebné odklopiť ďasno a odpreparovať časť kosti, ktorá zub prekrýva.

Po extrakcii treba dodržiavať určité režimové opatrenia a odporúčania lekára. Po vytrhnutí zuba je vhodné vynechať príliš náročnú fyzickú aktivitu a dodržiavať skôr pokojný režim. Nepredkláňať sa, ani intenzívne nesmrkať. Ak sa po odznení anestézie objavia bolesti, je možné užiť liek proti bolesti. Je dobré miesto chladiť, ústnu hygienu vykonávať šetrne a veľmi dôležité je ranu po extrakcii nevysávať, nekloktať ani intenzívne nevyplachovať. V rane sa bezprostredne po vytrhnutí zuba vytvára krvné koagulum (krvná zátka), ktorá je veľmi dôležitá pre bezproblémové hojenie. Ak sa koagulum vyplaví, vykloktá alebo rozpadne, môže dôjsť k zápalu lôžka (alveolitída) a k bolesti. Hojenie tiež veľmi výrazne zhoršuje fajčenie!

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
Lucie Pospíšilíková, DiS.
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Iveta Bulínová
odborná konzultácia kozmetiky
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne