Extrakcia

Starostlivosť o zuby
Zdieľať na

Extrakcia zuba je chirurgický výkon, pri ktorom dochádza k odstráneniu zuba alebo jeho časti zo zubného lôžka. Laicky možno extrakciu označiť ako vytrhnutie zuba. K extrakcii zuba dochádza z viacerých dôvodov. Ide najmä o prílišnú deštrukciu spôsobenú zubným kazom, neúspešné endodontické ošetrenie zuba, vertikálnu fraktúru koreňa, ale napríklad aj o pokročilé postihnutie pri paradentóze alebo pri úraze zuba, ktorý sa nedá ošetriť. Extrahujú sa aj zuby, ktoré nie sú prerezané a ich uloženie nie je optimálne alebo také zuby, pre ktoré nie je dostatok miesta z ortodontických dôvodov.

Extrakcia môže prebiehať rôznym spôsobom. Klasická extrakcia, ku ktorej dochádza najčastejšie, sa označuje ako prostá extrakcia. Pri komplikovanej extrakcii sa už okrem bežných extrakčných nástrojov, ako sú kliešte a páky, využívajú aj rotačné nástroje, napríklad pri separácii koreňov, ktoré sa nedajú z lôžka vybrať jednoducho vcelku. Chirurgická extrakcia je potom extrakcia zuba, ktorý sa väčšinou plne neprerezal, alebo sa do ústnej dutiny neprerezal vôbec a počas zákroku je navyše potrebné odklopiť ďasno a odpreparovať časť kosti, ktorá zub prekrýva.

Po extrakcii treba dodržiavať určité režimové opatrenia a odporúčania lekára. Po vytrhnutí zuba je vhodné vynechať príliš náročnú fyzickú aktivitu a dodržiavať skôr pokojný režim. Nepredkláňať sa, ani intenzívne nesmrkať. Ak sa po odznení anestézie objavia bolesti, je možné užiť liek proti bolesti. Je dobré miesto chladiť, ústnu hygienu vykonávať šetrne a veľmi dôležité je ranu po extrakcii nevysávať, nekloktať ani intenzívne nevyplachovať. V rane sa bezprostredne po vytrhnutí zuba vytvára krvné koagulum (krvná zátka), ktorá je veľmi dôležitá pre bezproblémové hojenie. Ak sa koagulum vyplaví, vykloktá alebo rozpadne, môže dôjsť k zápalu lôžka (alveolitída) a k bolesti. Hojenie tiež veľmi výrazne zhoršuje fajčenie!

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Lucie Vokůrková
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne