Účinnosť Waterpiku potvrdená v klinických štúdiách

PM
Tím Profimed
čítanie na 3 min
Zdieľať na
Nedávny výskum jednoznačne dokazuje, že ústne irigátory Waterpik® sú pre odstránenie zubného plaku, zníženie krvácavosti ďasien a redukciu zápalu ďasien efektívnejšie ako dentálna niť. Klinické štúdie produktov Waterpik® boli vykonané nezávislými univerzitami, ktoré ich publikovali v odbornej literatúre.

Rýchle odstránenie plaku počas 3 sekúnd

Použitím skenovacieho elektrónového mikroskopu bolo preukázané, že klasická tryska dokáže odstrániť 99,9 % a ortodontická tryska 99,8 % plaku z ošetrovanej oblasti počas 3 sekúnd.

Compend Contin Ed Dent 2009; 30 (Suppl 1) 

 

Výraznejšie zníženie krvácavosti aj zápalu ďasien

Použitie ústnej sprchy spolu s manuálnou kefkou dokáže významne zlepšiť orálne zdravie pacientov. Výsledok je viditeľný už počas 4 týždňov používania. Zaradenie irigácie do zubnej starostlivosti spôsobilo redukciu krvácania ďasien o 93 % a zníženie zápalu ďasien o 52 % v porovnaní s používaním klasickej zubnej nite spolu s manuálnou kefkou.

Journal of Clinical Dentistry, 2005; 16(3):71-77

 

Odstránenie plaku a zníženie krvácavosti u dospievajúcich pacientov s fixným ortodontickým aparátom

Ústny irigátor v kombinácii s manuálnou zubnou kefkou bol 3-násobne účinnejší v odstránení zubného plaku v porovnaní so skupinou, ktorá používala manuálnu kefku a zubnú niť a 5-násobne účinnejší v porovnaní so skupinou, ktorá si čistila zuby iba manuálnou kefkou. Vplyv na zníženie krvácavosti ďasien bol pri použití Waterpiku o 26 % lepší ako u skupiny používajúcej dentálnu niť a o 53 % lepší ako u skupiny používajúcej iba manuálnu kefku.

Am J ortho Dentifacial Orthop 2008; 133(4):565-571

 

Vplyv subgingiválnej irigácie chlórhexidínom u pacientov s implantátmi

Pacienti, ktorí používali Waterpik s tryskou Pik Pocket a 0,6% roztokom CHX, dosiahli podstatne výraznejšie odstránenie plaku a zníženie krvácania ďasien ako pacienti, ktorí si iba vyplachovali ústa 0,12% roztokom CHX. Irigácia bola o 87 % účinnejšia v redukcii krvácania ďasien ako samotný výplach. V redukcii zápalu bola ústna sprcha efektívnejšia až o 350 %.

Am J Dent 1997; 10: 107-110

 

Pacienti s diabetom

Porovnávacie hodnotenie s dodatočnou Irigáciou u diabetikov

Počas trojmesačnej štúdie sa u pacientov, ktorí používali ústnu sprchu s tryskou Pik Pocket, znížilo krvácanie ďasien o 44 % v porovnaní so skupinou, ktorá vykonávala iba bežnú ústnu hygienu. Ústna sprcha dokázala zredukovať sérové hladiny prozápalových cytokínov IL-1β a PG2, baktérií a ďalších mediátorov podieľajúcich sa na deštrukcii tkanív. U trysky Pik Pocket sa preukázal kumulatívny pozitívny vplyv na znovuobnovenie zdravého periodontálneho tkaniva v skupine diabetikov.

Al-mubarak S, J Clin Periodontol 2002; 29: 295-300

 

Infekcia a zápal

Klinicky bolo overené, že pri pravidelnej ústnej Irigácii dochádza k redukcii patogénov, ktoré sú zodpovedné za rozvoj infekcie, a súčasne aj k zníženiu prozápalových mediátorov, ako sú IL-1β a PGE2, spojených s rozpadom závesného aparátu a úbytkom kosti. Navyše pri irigácii vodnou tryskou dochádza k nárastu protizápalového mediátora IL-10 (blokátor IL-1β) a zachovaniu hladiny INFγ cytokínu, ktorý ničí patogénne baktérie.

Cutler C et al., J Clin Periodontol 2000; 27: 134-143

 

Whitening: vybielenie aj ťažko dostupných medzizubných priestorov

Waterpik Whitening s plniacou rukoväťou pre bieliace tablety je schopný v priebehu 2 týždňov odstrániť až o 25 % viac farebných pigmentácií, ako je možné dosiahnuť pri jednoduchom bežnom čistení. Klinická štúdia vychádza z dvojtýždňového monitoringu dvoch skupín, ktoré Lobene Stain Indexom potvrdili účinnosť bielenia aj ťažko dostupných miest.

Milliman JL, Milleman KR, Battershell K, Lyle DM. Study conducted at Salus Research, Fort Wayne, IN. 2014

 

 

Potrebujete poradiť?

Napíšte našim odborníkom
Lucie Pospíšilíková, DiS.
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
MUDr. Alena Krugová
odborná konzultácia dentálnej starostlivosti
Iveta Bulínová
odborná konzultácia kozmetiky
Dostupnosť v predajniach
Kliknutím na predajňu zistíte adresu a otváraciu dobu
Adresa
Telefón
Email
Google Maps Detail predajne